Emeğin ve alın terinin yoğunlaşıp üretime dönüştüğü yerlerdir atölyeler.
Usta-çırak çatışmasından güzellik doğar - ki maddenin manaya dönüştüğü yerlerdir atölyeler.